Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 94 Versleutelen met Microsoft Outlook

[Top] 94 Versleutelen met Microsoft Outlook

U bekijkt het onderwerpartikel [Top] 94 Versleutelen met Microsoft Outlook dat door ons is samengesteld uit vele bronnen op internet.

Email versleuteld versturen
Email versleuteld versturen

Versleutelen met Microsoft Outlook

  • Lieven de Veen
  • 7 jaren geleden
  • Aantal bezoeken:

Transcriptie

1 Versleutelen met Microsoft Outlook Versie 2.0 Datum 25 november 2014 Status definitief (UZ68.01)

2 UZI-register Ondertekenen met Microsoft Outlook versie 2.0 definitief (UZ69.03) 24 november 2014 Inhoud 1 Inleiding Doelstelling Versies Opbouw van het document en overige documentatie Documenthistorie 3 2 Versleutelen van met Microsoft Outlook Randvoorwaarden Configuratie Windows register voor gebruik van UZI-pas in Outlook (script) Configureren van Outlook voor versleutelen van bericht Openen van een versleuteld bericht 8 Bijlage: Publieke Sleutel overnemen vanuit een eerder ontvangen ondertekende 10 Copyright CIBG te Den Haag Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden) door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CIBG. Pagina 2 van 11

3 1 Inleiding 1.1 Doelstelling Met behulp van UZI-passen kunt u berichten versleutelen zodat deze alleen door u en de ontvanger te lezen zijn. Deze handleiding beschrijft hoe u met de UZIpas in Microsoft Outlook een bericht kunt versleutelen. 1.2 Versies Bij het opstellen van dit document is gebruik gemaakt van Microsoft Office 2007 op Microsoft Windows Enterprise 7 service pack 1. Behalve de lay-out is de werking van nieuwere Office versies vergelijkbaar. 1.3 Opbouw document en overige documentatie In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe men met Microsoft Outlook een kan versleutelen. Er is een aparte handleiding die beschrijft hoe u met een UZI-pas een e- mail bericht kan ondertekenen.het advies is om eerst te zorgen dat u met Outlook e- mail kan ondertekenen voordat u aan de slag gaat met vertrouwelijke Document historie Versie Datum Status Omschrijving december 2010 definitief Eerste gepubliceerde versie november 2014 definitief Draft versie Pagina 3 van 11

4 2 Versleutelen van met Microsoft Outlook 2.1 Randvoorwaarden Deze handleiding gaat er vanuit dat u beschikking heeft over de volgende zaken: 1. Een UZI-pas met bijbehorende PIN-code; 2. Een Windows PC waarop de standaard kaartlezer en software voor gebruik van de UZI-pas reeds is geïnstalleerd. Zie 3. Een Windows PC waarop Microsoft Outlook is geïnstalleerd als onderdeel van Microsoft Office 2007, Office 2010 en Office Een Windows PC waarop u voldoende rechten heeft om software te installeren. Dit is nodig voor enkele aanpassingen in het Windows register. 2.2 Configuratie Windows Register voor gebruik van UZI-pas in Outlook (script) Microsoft Outlook controleert standaard of het adres van de verzender van een bericht overeenkomt met het adres in het gebruikte certificaat. In de certificaten van de UZI-pas is bewust geen adres opgenomen. Hierdoor is de UZI-pas op meerdere werkplekken ( adressen) te gebruiken en hoeft ook niet vervangen te worden bij een wijziging van het adres van de pashouder. Wel vereist deze werkwijze een aanpassing in het register van Windows om de controle op het e- mailadres uit te zetten*. Op de website van Microsoft staat er handleidiing om de controle uit te zetten: Configureren van Outlook voor versleutelen van een bericht Stap 1: zoek het vertrouwelijkheidcertificaat op van de ontvanger Om iemand een versleutelde te sturen heeft u zijn vertrouwelijkheidcertificaat nodig. Outlook gebruikt de sleutel uit dit certificaat om het bericht te versleutelen. Alleen de ontvanger die beschikt over de bijbehorende UZI-pas kan het bericht lezen. De certificaten zijn terug te vinden in de zogenaamde LDAP database. De zoekpagina voor deze LDAP is te vinden via: In BIJLAGE is een alternatief aangegeven voor deze stap: het overnemen van het vertrouwelijkheidcertificaat uit een eerder ontvangen Stap 2: plaats uw UZI-pas in de kaartlezer Belangrijk! Om een encrypt bericht te kunnen versturen moet ook de UZI-pas van de verzender in de kaartlezer zitten. Dit geldt ook als men het bericht alleen wilt versleutelen en niet wilt ondertekenen! Zo niet dan krijgt u onderstaande foutmelding: * De technische achtergrond en details van de oplossing staan in het Microsoft Support artikel How to turn off matching for certificates in Outlook. Zie: Pagina 4 van 11

5 De reden hiervan is dat in de verzonden items van de verzender het bericht versleuteld wordt opgeslagen op basis van het encryptie certificaat van de verzender. Outlook heeft dus 2 encryptiecertificaten nodig: van de ontvanger en de verzender. Belangrijk! Als u later de verstuurde versleuteld berichten wilt lezen in de verzonden items moet u de UZI-pas in het systeem hebben en de PIN invoeren. Zonder uw UZI-pas kan u zelf uw verzonden en versleutelde berichten niet meer lezen! Deze mail is niet meer te openen na verlies of defect van uw UZI-pas, ook niet met een nieuwe UZI-pas Stap 3: contactpersoon toevoegen voor ontvanger Voeg in Contactpersonen een nieuwe contactpersoon toe voor de geadresseerde aan wie u een versleutelde wilt versturen. Importeer in het tabblad Certificaten het vertrouwelijkheidcertificaat van de geadresseerde. Via de knop importeren kan een certificaat (publieke sleutel) worden toegevoegd aan de contactpersoon waar u het versleutelde bericht naar toe wilt sturen. Dit certificaat is te downloaden van Pagina 5 van 11

6 Hier vult u de gegevens in van de persoon in kwestie, deze persoon dient dus wel in het bezit te zijn van een UZI-pas of een servercertificaat. Waarna u het vertrouwelijkheid certificaat van die persoon download. In de certificaten die het UZI-register uitgeeft wordt geen adres opgeslagen. Bij het toevoegen komt er een melding dat het adres van het contact niet overeenkomt met het certificaat maar die melding kunt u negeren. Klik hier dus op Ja en daarna op Opslaan en sluiten Stap 4: bericht maken voor contactpersoon Er kan nu een nieuw bericht worden gemaakt met in het Aan veld de zojuist aangemaakte contactpersoon. Klik in de contacten met de rechtermuis op het betreffende contact Kies aanmaken en nieuw bericht voor contact Pagina 6 van 11

7 Klik op het tabblad Bericht, in de groep Opties, op Versleutelen. Als alternatief kunt u ook op de volgende wijze uw bericht versleutelen. Ga daarvoor in het bericht naar Opties en dan Beveiligingsinstellingen. Pagina 7 van 11

8 Check daar het vinkje voor codering. Het eerder genoemde icoon moet dan zichtbaar zijn, waarmee wordt aangeduid dat het bericht versleuteld is. 2.4 Openen van een versleuteld bericht Bij de ontvanger zal dit icoon voor het ontvangen bericht staan, dit kunt u zien als een bevestiging dat het bericht daadwerkelijk versleuteld is verstuurd. Voordat u verder gaat dient de UZI-pas in de kaartlezer te zitten. Door vervolgens op het bericht te dubbelklikken verschijnt het PIN venster. Voer hier uw pincode in en klik vervolgens op OK. Zodra er geen UZI-pas in de kaartlezer zit verschijnt de volgende melding. Pagina 8 van 11

9 Nadat de correcte pincode is ingevoerd zal het bericht geopend worden. Aan de hand van het icoon (het slotje) kunt u zien dat het een versleuteld bericht betreft. Pagina 9 van 11

10 BIJLAGE: Publieke Sleutel overnemen vanuit een eerder ontvangen ondertekende Als een collega op een eerder tijdstip al een digitaal ondertekend bericht heeft toegezonden dan kan vanuit dat bericht de publieke sleutel worden gehaald en later opnieuw worden gebruikt2. Dit gaat als volgt: Open het bericht waarin de digitale handtekening zit. Klik met de rechtermuisknop op de naam van de afzender en kies voor de optie toevoegen aan contactpersoon. Pagina 10 van 11

11 Het volgende scherm verschijnt. In het tabblad Certificaten is het certificaat (de publieke sleutel) van de verzender terug te vinden (dit certificaat kan eventueel worden geëxporteerd en worden opgeslagen). Klik vervolgens op Opslaan en sluiten. De contactpersoon is nu met certificaat opgeslagen in de lijst met contactpersonen en kan later worden gebruikt.. Pagina 11 van 11

Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook


Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook Versie 2.5 Datum 24 november 2014 Status Definitief (UZ69.03) Inhoud 1 Elektronische ondertekening van e-mail met Microsoft Outlook 3 1.1 Randvoorwaarden 3 1.2

UZI-register Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook versie 2.5 definitief (UZ69.03) 24 november 2014. Versie 1.2. Datum 24 november 2014


UZI-register Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook versie 2.5 definitief (UZ69.03) 24 november 2014 Ondertekenen e-mail met Mozilla Thunderbird Versie 1.2 Datum 24 november 2014 Status Definitief 1

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)


DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE OUTLOOK 2007 (WINDOWS) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OUTLOOK E-MAIL


DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OUTLOOK E-MAIL Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die in Microsoft Outlook e-mails wil ondertekenen met een elektronische identiteitskaart. In deze handleiding leggen

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7


Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

ZorgMail Secure e-mail


ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie. De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl


Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl Index 1 Inleiding… 4 1.1 Algemeen…4 1.2 Leeswijzer…4 2 Private key

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)


DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE 2007 (WINDOWS – WORD EN EXCEL) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac


Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten… 2 2 Pincode… 2 3 Licentie… 2 4 Installatie… 2 5 Eerste gebruik… 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5.


HANDLEIDING OKR MAKEN + TOEVOEGEN AAN DOD + VERSTUREN DOD INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING… 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO… 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD… 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN

Handleiding ZorgMail Secure e-mail – Outlook


Handleiding ZorgMail Secure e-mail – Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Handleiding ZorgMail Secure e-mail – Webmail


Handleiding ZorgMail Secure e-mail – Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail


Live Mail Windows Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma’s om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima programma

Windows Live Mail Windows 8


Windows Live Mail Windows 8 Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma’s om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima

Digitale handtekening voor Outlook 2007/10 en Thunderbird 12.0


Digitale handtekening voor e-mail: Outlook 2007/10 en Thunderbird 12.0 2-7-2012 Albert CLAESEN 2 juli 2012 Pagina 0 Inhoud Inhoud… 1 1 Installeren van smartcardlezer en eid… 2 1.1 Automatisch… 2

Outlook 2007-2010 instellen voor gebruik van Exchange (wmail.picto.nl)


Outlook 2007-2010 instellen voor gebruik van Exchange (wmail.picto.nl) Lees eerst de documentatie voor het installeren van het wmail certificaat (Certificaat_installeren.pdf) en voer de daarin vermelde

KeistadWeb.nl gebruikershandleidingen: Mozilla Thunderbird 1.0 NL (Windows versie) instellen voor gebruik met uw KeistadWeb.


KeistadWeb.nl gebruikershandleidingen: Mozilla Thunderbird 1.0 NL (Windows versie) instellen voor gebruik met uw KeistadWeb.nl email account Revisie: 07-04-2010 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Mozilla Thunderbird

bla bla Guard Gebruikershandleiding


bla bla Guard Gebruikershandleiding Guard Guard: Gebruikershandleiding publicatie datum woensdag, 03. september 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2013 OPEN-XCHANGE Inc., Dit document is intellectueel eigendom

Installatiehandleiding HDN Certificaat


Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding – Het HDN certificaat, uw digitale paspoort…3 Hoofdstuk

Captain Reader. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl


1 / 7 Captain Reader De e-captain reader is een applicatie om een automatische koppeling tussen Microsoft Word en e-captain tot stand te brengen. Zo kunt u op een eenvoudige manier uw gegevens uit e-captain

Handleiding installatie, configuratie en starten FortiClient


Handleiding installatie, configuratie en starten FortiClient Danthas BV Kraaiheide 1 9202 PC Drachten T +31(0)512-571166 F +31(0)512-571177 Copyright. Het copyright van dit document berust bij Danthas

ZN GERRIT@Mail – Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010


ZN GERRIT@Mail – Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail – Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 9-12-2015

Beschrijving webmail Enterprise Hosting


Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012


Wegwijs in Windows 8 Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze extra les over het werken met Windows Live Mail 2012 hoort bij

Microsoft Outlook 365


Microsoft Outlook 365 Een e-mail versturen met Outlook Inleiding Outlook is het e-mailprogramma van Microsoft. Naast e-mail kun je binnen Outlook je agenda beheren en een takenlijst maken. In deze module

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development


Email2Act! Handleiding Versie 1.1 25-3-2015 Inleiding Met de standaardfunctionaliteit van Act! kunt u alleen een e-mail koppelen aan een contact. Met Email2Act! kunt u ook uitgaande en binnenkomende e-mails

omgeving Doelgroep: Alle Versie: 1.0 Maurice Lefeu Pagina 1


Outlook 2010 instellen met POP3 (of IMAP) in de Skool omgeving Doelgroep: Alle Versie: 1.0 Auteur: Maurice Lefeu Pagina 1 Werkwijze Volg alle stappen volgens deze handleiding en check alle acties in de

Personal Edition. Vodafone Pocket Connect. Verkorte handleiding


Personal Edition Verkorte handleiding Vodafone Pocket Connect MB.PC.BR.0609.01 Auteursrechten Oktober 2006 Vodafone Libertel N.V. Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V.


HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. Uitgave : 1.0 KORTE OMSCHRIJVING In dit document wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van de SMTP dienst van Bedrijvenweb Nederland B.V. om e-mail

Handleiding DocZend. Versie 1.2 januarie 2014. 2014 Copyright KPN Lokale Overheid


Handleiding DocZend Versie 1.2 januarie 2014 2014 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit dit document

doen 7 Windows Live Mail


doen 7 Windows Live Mail E-mail betekent electronic mail, elektronische post. U gaat berichten verzenden en ontvangen. Daar hebt u een e-mailprogramma voor nodig en een e-mailadres. In deze les werkt u

Outlookkoppeling installeren


Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Controleer of het bestand VbaProject.OTM aanwezig is. (zie 3.2) Controleer of de map X:\RADAR\PARAMETERS\

Elektronisch factureren


Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)


DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MOZILLA THUNDERBIRD (WINDOWS) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge eventuele

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice


SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Installatiehandleiding Linux


Installatiehandleiding Linux Versie 1.0 Datum 11 januari 2011 Status definitief 1 Installatiehandleiding Linux NB Het UZI-register biedt alleen ondersteuning voor de Ubuntu desktop 10.4 distributie. Deze

Wij heten u van harte welkom als nieuwe gebruiker van Cloud24You Express!


Welkom, Wij heten u van harte welkom als nieuwe gebruiker van Cloud24You Express! Onze dienst Cloud24You Express is speciaal ontwikkeld voor klanten die wél kiezen voor een hoge kwaliteit en beschikbaarheid,

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk


E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen……………………………… 3 1.1.1 Mails sturen via……………………….. 3 1.1.1.1 Standaard

E-mails. Een e-mail aanmaken


E-mails E-mails kunnen volledig in Kleos worden beheerd. U kunt in Kleos een e-mail opstellen en versturen, ook kunt u e-mails importeren vanuit uw externe e-mailprogramma (bijvoorbeeld Outlook). Als u

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16


Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365… 2 Office 365 voor het eerste gebruiken… 2 Persoonlijke instellingen Office 365… 3 Wijzigen wachtwoord… 4 Instellen voorkeurstaal… 4 Office Professional

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam 29-3-2016. Versie 1.5 Auteur : E.Mouws


Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 29-3-2016 Versie 1.5 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?… 3 Algemene instellingen… 3 Verschillen tussen IMAP en

Filters voor Microsoft Outlook Een handleiding om de automatische meldingen van het nieuwe Mijn RvR het Postvak IN te laten passeren.


Filters voor Microsoft Outlook Een handleiding om de automatische meldingen van het nieuwe Mijn RvR het Postvak IN te laten passeren. Sinds de invoering van het nieuwe Mijn RvR (augustus 2014) worden er

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws


Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 3-11-2016 Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?… 3 Algemene instellingen… 3 Verschillen tussen IMAP en

Handleiding Zarafa Webapp. The Best Open Source Email & Collaboration Software


Handleiding Zarafa Webapp The Best Open Source Email & Collaboration Software Door: Campai BV Tel. : 079-3637050 Tel. Support: 079-3637051 Gemaakt op: 22-03- 2013 Inhoud 1. Inloggen… 3 2. Settings (instellingen)…

HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL


HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL RDS (Remote Desktop Services) Inloggen Surf naar https://mail.hvzfluvia.be/owa Druk op enter Dit scherm verschijnt: Vul in het vak domein\gebruiker je log-in gegevens in. Dit

Handleiding installatie Rental Dynamics


Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Handleiding Certificaat RDW


Handleiding Certificaat RDW Versie: 9.0 Versiedatum: 13 maart 2014 Beheerder: RDW Veendam – R&I-OP-E&T 3 B 0921m Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: – url vermelding naar bestandsuitwisseling

Uw UZI-pas. voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam


Uw UZI-pas voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam Inleiding In de zorg is door automatisering veel efficiency en kwaliteitswinst te behalen. Voor u én de patiënt. Het uitwisselen

Handleiding Sportlink Club


Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding……………………………………………………………………………..

Handleiding – Nieuwe werkomgeving (medewerkers)


Handleiding – Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Onderwerp : Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Datum : Januari 2014 Versie : 1.0 Auteur(s) Organisatie : Team Functioneel Applicatiebeheer : IT-Workz Dit

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OFFICE


DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OFFICE Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die met een elektronische identiteitskaart documenten van Microsoft Office wil ondertekenen. In deze handleiding leggen

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0


Klanthandleiding Digitale Services Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Systeemeisen/Inloggen… 3 1.1 Systeemeisen… 3 1.2 Inloggen… 3 2 Algemeen… 4 3 Dashboard… 5 3.1 Algemeen… 5 3.2 Taken… 5 3.2.1

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014


Handleiding Opslag Online voor Android Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Opslag Online downloaden via QR-code 4 2.2 Opslag Online downloaden via

ZN GERRIT@Mail – Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012


ZN GERRIT@Mail – Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail – Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 14-8-2015

Procedure ParaBench instellen en gebruiken.


Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Inleiding In samenwerking met Magistro en de Praktijk Index komt Intramed met een nieuwe benchmark applicatie ParaBench. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Handleiding. Opties in Outlook Express en aanmaken / wijzigen van een account


VOIP – SOFTWARE – HARDWARE – INTERNET – CONSULTANCY Handleiding Opties in Outlook Express en aanmaken / wijzigen van een account Soft Solutions Ruijslaan 49 7003 BD Doetinchem Nederland Telefoon : 0314

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.


Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Quickstart handleiding


Quickstart handleiding MS Outlook Account instellen Rechten geven offline werken www.pimbox.nl/support a hosted zarafa product Inhoudsopgave Installatie van de Zarafa Outlook Client 3 Aanmaken van een

E-mail instellen in Outlook 2010


E-mail instellen in Outlook 2010 Benodigde gegevens Je kunt aan de slag met het instellen van je e-mailprogramma zodra je een e-mailadres hebt aangemaakt. Voor het instellen van je e-mailprogramma heb

Instellen e-mail. 2004 Holomarcus


2004 Holomarcus Voorwoord U heeft een domeinnaam geregistreerd via Holomarcus. En nu wilt u e-mail dat verzonden is naar die domeinnaam kunnen ontvangen, en u wilt e-mail kunnen versturen vanaf dezelfde

Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal


Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal Handleiding voor zorgverleners ZWIP Handleiding april 2015 1 1 Inleiding Deze handleiding dient ter verduidelijking van het gebruik van de ZWIP applicatie.

Handleiding Certificaat RDW


Handleiding Certificaat RDW Versie: 11.0 Versiedatum: 27 juli 2015 Beheerder: RDW Veendam – R&I-OP-E&T 3 B 0921p Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: – Gehele document herzien; – Afbeeldingen

Gebruikershandleiding ATTACHTINGIT – VERSIE 3


Gebruikershandleiding ATTACHTINGIT – VERSIE 3 24-05-2019 www.smartlockr.eu Inhoudsopgave Inleiding… 2 Werkwijze plug-in… 3 Veilig versturen van bijlagen… 4 Zie je geen zijpaneel?… 5 Let op: cache-modus

Thuisgebruik Fontys mail met Outlook 2003


Thuisgebruik Fontys mail met Outlook 2003 ICT Services Fontys Hogescholen Datum, 18.04.2006 Versie: 2 Versiebeheer Versie Datum Auteur Wijzigingen 1 11.04.2006 M.Wolvekamp Eerste aanzet 2 18.04.2006 M.Wolvekamp

Handleiding Outlook 2007 december 2010


Vrije Universiteit Amsterdam Universitair Centrum IT Handleiding Outlook 2007 december 2010 Deze handleiding beschrijft hoe u toegang verkrijgt tot Outlook en hoe u deze kunt configureren. 1. Inhoud 1.

Outlook 2010 tips & trucs


Outlook 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen… 1 1.1 Werkbalk snelle toegang… 1 1.2 Snelle stappen… 1 2 E-mail… 2 2.1 Regels… 2 2.2 CC mail onderscheiden… 2 2.3 Verwijderde

bla bla Guard Gebruikershandleiding


bla bla Guard Gebruikershandleiding Guard Guard: Gebruikershandleiding publicatie datum woensdag, 23. maart 2016 Version 2.2.0 Copyright 2016-2013 OX Software GmbH, Dit document is intellectueel eigendom

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)


DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) ACROBAT PROFESSIONAL (WINDOWS) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge eventuele

Remote Back-up Personal


handleiding Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING… 3 1.1 SYSTEEMEISEN… 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES… 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER… 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN…

Handleiding gebruik Citymail


Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

ZIVVER Gebruikershandleiding


Versie: 2.0 Datum: 11 april 2017 support@zivver.com www.zivver.com Inhoud Welkom bij ZIVVER!… 3 1. Inloggen in je online veilige postvak… 4 2. Stuur een veilig bericht vanuit je online veilige postvak…

Handleiding Office 2013 en Office 365. voor thuisgebruik


Handleiding Office 2013 en Office 365 voor thuisgebruik Versie: augustus 2015 1 Inhoudsopgave 1. Wat is Office 365 en wat kun je ermee?… 3 2. Wat je moet weten voordat je gaat installeren?…. 13 3.

HANDLEIDING. Connect Solutions bvba


HANDLEIDING Deze handleiding is gebaseerd op het gebruik van Internet Explorer. Aangetekende.email werkt op alle gangbare browsers, maar weergave en functionaliteiten kunnen licht afwijken naargelang de

Instellen facturen versturen per e-mail


Instellen facturen versturen per e-mail Om facturen per e-mail te kunnen versturen zijn er enkele instellingen noodzakelijk. Onderstaand de stappen die u moet doorlopen. Instellen smtp server Instellen

OUTLOOK – 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN


OUTLOOK – 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN Als je verschillende e-mailadressen hebt, is het interessant om bij ieder e-mailtje te kunnen kiezen om een van deze adressen als afzender

Offective > Verkoop > Offertes


Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden


Mywebshop Email configuratie Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Deze handleiding mag gebruikt worden om met behulp van de mywebshop.net infrastructuur een webwinkel/website te bouwen.

GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1


GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1 1 Document status Datum Auteur Versie Status 12-06-2008 H.A.M. van Korven 0.1 Concept 06-11-2008 K. Kaptein 1.0 Concept 08-11-2008

ZIEZO Remote Back-up Personal


handleiding ZIEZO Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING… 3 1.1 SYSTEEMEISEN… 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES… 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER… 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN…

EXCHANGE 2010 WEBCLIENT


EXCHANGE 2010 WEBCLIENT Datum: 09-03-11 1 1. Documentbeheer Datum Auteur Versie Wijziging 20-04-2005 Ruud Coppens 2.0 Definitief 12-11-2010 Ramon Rottier 3.0 Definitief 09-03-2011 Ramon Rottier 3.1 Definitief

Installatie handleiding


Installatie handleiding Installatiehandleiding Neopost 1 INSTALLATIEHANDLEIDING Document versie 1.3 Release datum juli 2018 NEOPOST www.neopost.nl Bij eventuele vragen, opmerkingen of suggesties, neemt

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER


INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Cursus ICT 1 Lieve D Helft


Cursus ICT 1 Inhoud Wat is Outlook? 3 Het scherm 3 Nieuw E-mailbericht maken 4 E-mailbericht versturen 5 E-mailbericht beantwoorden naar verzender 6 E-mailbericht beantwoorden naar verzender en alle ontvangers

HANDLEIDING. LogMeIn Free host software version 4.0.0.982


HANDLEIDING LogMeIn Free host software version 4.0.0.982 september 2011 Inhoudsopgave Inleiding… 3 Over LogMeIn Free… 4 Stappenplan… 4 Stap 1 – Een LogMeIn-account aanmaken… 5 Stap 2 – C3LO-computers

Microsoft Outlook Meer functies binnen Outlook


Microsoft Outlook 2010 Meer functies binnen Outlook Inleiding Outlook is het e-mailprogramma van Microsoft. Naast e-mail kun je binnen Outlook je agenda beheren en een takenlijst maken. In deze module

Gebruikershandleiding Outlook 2007


ROC van Twente – Servicedesk-ICT Gebruikershandleiding Outlook 2007 Versie 1.2 1 1. INTRODUCTIE… 3 1.1 INLOGGEN IN DE OUTLOOK 2007 CLIËNT… 3 1.2 UITLEG OVER DE OUTLOOK NAVIGATIE KNOPPEN… 3 1.3 UITLEG

Handleiding Skydrive: werken met verschillende personen aan een JALdocument


Handleiding Skydrive: werken met verschillende personen aan een JALdocument 1 VOORAF Indien je beschikt over een Windows LIVE ID (je hebt momenteel al een Hotmail, Gmail of Livemailaccount), ga dan onmiddellijk

Winrar. door verhaegen


Winrar door verhaegen 1. Inleiding WinRar is software dat gebruikt wordt om bestanden in te pakken en om deze uit te pakken. Het is de Windowsversie van Rar Archiver, een archiefprogramma dat ongeveer

Om een e-mailaccount in te kunnen stellen, heeft u de volgende gegevens nodig: e-mailadres wachtwoord van het e-mailadres


Windows Live Mail 2011 is het gratis mailprogramma voor Windows 7 en Vista. Tevens is Windows Live Mail 2011 de opvolger van Windows Mail, het standaard e-mailprogramma in Vista. U kunt Windows Live Mail

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren


ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren In plaats van het afdrukken van verkoopfacturen op papier, is er nu ook de mogelijkheid om uw facturen elektronisch naar uw debiteuren te versturen.

Documentatie Installatie Instructie. Microsoft Outlook: RPC over HTTPS. De Dierenbescherming


Documentatie Installatie Instructie Microsoft Outlook: RPC over HTTPS De Dierenbescherming Auteur: Michel Koelewijn ICT Servicedesk Dierenbescherming Scheveningseweg 58 Postbus 85980, 2508 CR Den Haag

Om een e-mailaccount in te kunnen stellen, heeft u de volgende gegevens nodig: e-mailadres wachtwoord van het e-mailadres


Om een e-mailaccount in te kunnen stellen, heeft u de volgende gegevens nodig: e-mailadres wachtwoord van het e-mailadres Mozilla Thunderbird is waarschijnlijk het meest gebruikte alternatief voor de e-mailproducten

Les 7 Doen: Windows Live Mail


Wegwijs in Windows 7 Les 7 Doen: Windows Live Mail Vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 Hannie van Osnabrugge bussum 2011 Deze vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 hoort bij

Handleiding Nalevingsmodule. Gebruikershandleiding voor de nalevingsmodule van het Zorginkoopportaal


Handleiding Nalevingsmodule Gebruikershandleiding voor de nalevingsmodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Nalevingsmodule Datum : 16-2-2015 Versie : 1.2 Copyright Dit is een uitgave van VECOZO. Niets

Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform


Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform Voor intern gebruik binnen de Vlaamse overheid entiteit e-government en ICT-Beheer (e-ib) 2 Inhoudstabel INHOUDSTABEL… 2 1. INTRODUCTIE… 3 2. PC GEBRUIKSKLAAR

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website


Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Handleiding Inhoud 03 Basisinformatie e-mail 04 E-mailprogramma’s 07 SMTP controleren als u geen e-mails kunt versturen 10 Veranderen van SMTP-poort

Handmatig je lokale mailbox migreren


Handmatig je lokale mailbox migreren Mailbox data locatie opsporen: Start Outlook en ga naar de hoofdmap van de mailbox, klik hier met de rechtermuisknop en kies voor Open File Location of Open bestands

Bekijk hier meer informatie over dit onderwerp: https://dtcbuiding.com/mail-versleuteld-versturen-outlook-p1r99ay1

Je bekijkt berichtonderwerp: [Top] 94 Versleutelen met Microsoft Outlook. De meest complete informatie die door https://dtcbuiding.com voor jou is samengesteld.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *