Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 40 ADVIESRAPPORT VOORBLAD [TITEL] [ONDERTITEL TER VERDUIDELIJKING] [NAAM AUTEUR, EVENTUEEL OOK NAAM ORGANISATIE] [PLAATS EN DATUM VAN PUBLICATIE]

[Top] 40 ADVIESRAPPORT VOORBLAD [TITEL] [ONDERTITEL TER VERDUIDELIJKING] [NAAM AUTEUR, EVENTUEEL OOK NAAM ORGANISATIE] [PLAATS EN DATUM VAN PUBLICATIE]

U bekijkt het onderwerpartikel [Top] 40 ADVIESRAPPORT VOORBLAD [TITEL] [ONDERTITEL TER VERDUIDELIJKING] [NAAM AUTEUR, EVENTUEEL OOK NAAM ORGANISATIE] [PLAATS EN DATUM VAN PUBLICATIE] dat door ons is samengesteld uit vele bronnen op internet.

Leona Lewis – Run (Official Video)
Leona Lewis – Run (Official Video)

ADVIESRAPPORT VOORBLAD [TITEL] [ONDERTITEL TER VERDUIDELIJKING] [NAAM AUTEUR, EVENTUEEL OOK NAAM ORGANISATIE] [PLAATS EN DATUM VAN PUBLICATIE]

  • Hans Bakker
  • 6 jaren geleden
  • Aantal bezoeken:

Transcriptie

1 ADVERTENTIE [LOGO] [KOPREGEL] [EVENTUEEL: SUBKOP TER VERDUIDELIJKING] [INDIEN VAN TOEPASSING: BEELD] [HOOFDTEKST: KORTE EN BONDIGE TOELICHTING OP PRODUCT/DIENST, EVENTUEEL OOK KORTE EN BONDIGE TOELICHTING OP AANBIEDING/ACTIE] [SLOGAN] [CONTACTGEGEVENS: HIER TEN MINSTE EEN GOED WERKEND WEBADRES NOEMEN] [EVENTUEEL: KORTINGSCOUPON OF KORTINGSCODE]

2 ADVIESRAPPORT VOORBLAD [TITEL] [ONDERTITEL TER VERDUIDELIJKING] [NAAM AUTEUR, EVENTUEEL OOK NAAM ORGANISATIE] [PLAATS EN DATUM VAN PUBLICATIE] RAPPORT: [EVENTUEEL: VOORWOORD] [INHOUDSOPGAVE] [SAMENVATTING, MAG OOK ACHTERAAN] [INLEIDING] HOOFDSTUK 1 [TITEL] o 1.1 [TITEL] o 1.1 [TITEL] o [ENZ] HOOFDSTUK 2 [TITEL] [ENZ] [CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN] [EVENTUEEL: VERKLARENDE WOORDENLIJST] [EVENTUEEL: BRONNENOVERZICHT] [EVENTUEEL: BIJLAGEN]

3 AGENDA VERGADERING D.D. AAN: VAN: TIJD: LOCATIE: VOOR AFMELDEN: [NAAM CONTACTPERSOON PLUS TELEFOONNUMMER EN/OF MAILADRES] AGENDAPUNTEN: o VASTSTELLEN NOTULEN VERGADERING [DATUM] (T.K.A.) o MEDEDELINGEN (T.K.A.) o [AGENDAPUNT 1] [EVENTUEEL: ZIE BIJLAGE 1] o [AGENDAPUNT 2] [EVENTUEEL: ZIE BIJLAGE 2] o ENZ RONDVRAAG SLUITING

4 BETALINGSHERINNERING [NAAM EN CONTACTGEGEVENS GEADRESSEERDE] [NAAM EN CONTACTGEGEVENS AFZENDER] [PLAATS EN DATUM] BETREFT: BETALINGSHERINNERING [AANHEF] [ALINEA 1: AANLEIDING. BENOEM DE ONBETAALDE FACTUUR, INCL FACTUURNUMMER, EVENTUEEL BESTELNUMMER, FACTUURDATUM EN FACTUURBEDRAG] [ALINEA 2: VERZOEK OM BETALING] [ALINEA 3: BETAALGEGEVENS. HERHAAL FACTUURBEDRAG EN VERMELD REKENINGNUMMER WAAROP KAN WORDEN BETAALD] [AFSLUITING] [GROET EN ONDERTEKENING]

5 AANMANING [NAAM EN CONTACTGEGEVENS GEADRESSEERDE] [NAAM EN CONTACTGEGEVENS AFZENDER] [PLAATS EN DATUM] BETREFT: AANMANING [AANHEF] [ALINEA 1: AANLEIDING. BENOEM DE ONBETAALDE FACTUUR, INCL FACTUURNUMMER, EVENTUEEL BESTELNUMMER, FACTUURDATUM EN FACTUURBEDRAG] [ALINEA 2: VERZOEK OM BETALING] [ALINEA 3: BETAALGEGEVENS. HERHAAL FACTUURBEDRAG EN VERMELD REKENINGNUMMER WAAROP KAN WORDEN BETAALD] [ALINEA 4: TOEKOMSTSCENARIO. BENOEM WAT DE CONSEQUENTIES ZIJN ALS ER NIET WORDT BETAALD] [AFSLUITING] [GROET EN ONDERTEKENING]

6 INGEBREKESTELLING INGEBREKESTELLING [NAAM EN CONTACTGEGEVENS GEADRESSEERDE] [NAAM EN CONTACTGEGEVENS AFZENDER] [PLAATS EN DATUM] [AANHEF] [ALINEA 1: AANLEIDING. BENOEM DE ONBETAALDE FACTUUR, INCL FACTUURNUMMER, EVENTUEEL BESTELNUMMER, FACTUURDATUM EN FACTUURBEDRAG] [ALINEA 2: INGEBREKESTELING. LAATSTE KANS OM DE FACTUUR TE BETALEN] [ALINEA 3: TOEKOMSTSCENARIO. BENOEM WAT DE CONSEQUENTIES ZIJN ALS ER NIET WORDT BETAALD] [AFSLUITING] [GROET EN ONDERTEKENING]

7 DIRECT MAIL [PAKKENDE TITEL] [PLAATSNAAM EN DATUM VAN VERZENDING] [AANHEF] [ALINEA 1: o PAKKENDE OPENINGSZIN o AANLEIDING/DOEL VAN DE MAILING] [ALINEA 2: o DETAILS VAN DE AANBIEDING, CIJFERS, FEITEN, ENZ o GOEDE ARGUMENTEN, LEZERS OVERTUIGEN] [ALINEA 3: (nb bij een digitale direct mail worden alinea 1 en 3 omgedraaid): o ZEER KORTE SAMENVATTING VAN ACTIE/DOEL o GELEGENHEID OM ACTIE TE ONDERNEMEN: VERWIJS NAAR LINK, ANTWOORDCOUPON, TELEFOONNUMMER OID] [PS] [PERSOONLIJKE ONDERTEKENING] [CONTACTGEGEVENS AFZENDER]

8 FLYER [EVENTUEEL LOGO] [TITEL] [ONDERTITEL TER VERDUIDELIJKING] [EVENTUEEL: BEELD] [HOOFDTEKST IN KORTE ALINEA S MET TUSSENKOPJES: KORTE EN BONDIGE TOELICHTING OP PRODUCT/DIENST, EVENTUEEL OOK KORTE EN BONDIGE TOELICHTING OP AANBIEDING/ACTIE] [EVENTUEEL: SLOGAN] [CONTACTGEGEVENS: HIER TEN MINSTE EEN GOED WERKEND WEBADRES] EVENTUEEL; KORTINGSCOUPON OF KORTINGSCODE]

9 FOLDER VOORBLAD: [LOGO] [TITEL] [ONDERTITEL TER VERDUIDELIJKING] [BEELD] [EVENTUEEL: SLOGAN] VANAF EERSTVOLGENDE BLAD: [HOOFDTEKST IN KORTE ALINEA S MET TUSSENKOPJES: KORTE EN BONDIGE TOELICHTING OP PRODUCT/DIENST, EVENTUEEL OOK KORTE EN BONDIGE TOELICHTING OP AANBIEDING/ACTIE] ACHTERBLAD [CONTACTGEGEVENS] [EVENTUEEL: KORTINGSCOUPON OF KORTINGSCODE]

10 BROCHURE VOORBLAD: [LOGO EN NAAM AFZENDER] [TITEL] [ONDERTITEL TER VERDUIDELIJKING] [BEELD] [EVENTUEEL: SLOGAN] [VERSCHIJNINGSDATUM] EERSTE BINNENPAGINA: [INHOUDSOPGAVE] TWEEDE BINNENPAGINA: [VOORWOORD, INLEIDING, LEESWIJZER (hier start de paginanummering) VANAF EERSTVOLGENDE BLAD:

11 [HOOFDTEKST IN KORTE ALINEA S MET TUSSENKOPJES: TOELICHTING OP PRODUCT/DIENST (waar mogelijk passend beeldmateriaal gebruiken) LAATSTE BINNENPAGINA: SAMENVATTING ACHTERBLAD (geen paginanummer): [CONTACTGEGEVENS] [EVENTUEEL: KORTINGSCOUPON OF KORTINGSCODE]

12 HANDLEIDING VOORBLAD: [TITEL] [DATUM] BINNENWERK: [INHOUDSOPGAVE] [INLEIDING, INCL LEESWIJZER] HOOFDSTUKKEN, AFHANKELIJK VAN GEKOZEN INDELING: o PRODUCTBESCHRIJVING o WERKING o WENKEN VOOR GEBRUIK] [PROBLEMEN OPLOSSEN] [VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (bij gevaarlijk product komt dit als eerste hoofdstuk)] [VERKLARENDE WOORDENLIJST]

13 INTRANET BERICHT AAN: [AFDELINGEN EN/OF FUNCTIES VOOR WIE DIT BERICHT INTERESSANT IS] [TITEL: BEANTWOORDT TWEE W-VRAGEN (wie, wat, waar, wanneer, waarom?)] [INLEIDING: BEANTWOORDT TEN MINSTE TWEE ANDERE W-VRAGEN] [ALINEA 1: KORTE TOELICHTING] [EVENTUEEL ALINEA 2: OVERIGE PRAKTISCHE INFORMATIE] [EVENTUEEL: KADER MET ACHTERGRONDINFORMATIE] CONTACT: [NAAM CONTACTPERSOON PLUS MAILADRES EN/OF TELEFOONNUMMER]

14 KLACHTENBRIEF [NAAM EN CONTACTGEGEVENS GEADRESSEERDE] NAAM EN CONTACTGEGEVENS AFZENDER] [PLAATS EN DATUM] BETREFT: KLACHT M.B.T. [ ] [AANHEF] [ALINEA 1: OMSCHRIJVING VAN DE KLACHT] [ALINEA 2: TOELICHTING OP DE KLACHT] [ALINEA 3: VOORSTEL VOOR OPLOSSING] [AFSLUITING] [GROET EN ONDERTEKENING]

15 MEMO ONDERWERP: [ ] [AANHEF] [ALINEA 1: OMSCHRIJVING VAN HET ONDERWERP] [ALINEA 2: TOELICHTING, ARGUMENTATIE] [ALINEA 3: VOORSTEL] [ALINEA 4: EXPLICIETE VRAAG] [AFSLUITING] [AFZENDER]

16 NIEUWSBERICHT [KOP: BEANTWOORDT TEN MINSTE 1 W-VRAAG] [EVENTUEEL: VERDUIDELIJKENDE SUBKOP] [AUTEUR] [PLAATS] [ALINEA 1, LEAD: BEANTWOORDT TEN MINSTE 2 W- VRAGEN] [ALINEA 2 EN VERDER: TOELICHTING] [SLOTALINEA S: ACHTERGRONDINFORMATIE] [EVENTUEEL: BRONVERMELDING]

17 NOTULEN [VERGADERVERSLAG PLUS NAAM OF ONDERWERP VAN DE VERGADERING] [DATUM] [BEGIN- EN EINDTIJD] [LOCATIE] [AANWEZIG:] [AFWEZIG:] [DATUM VERSLAG] [AGENDAPUNTEN: o OPENING (eventueel: gewijzigde agendapunten) o AGENDAPUNT 2, KORTE SAMENVATTING VAN WAT ER IS BESPROKEN o AGENDAPUNT 3 IDEM o ENZ] [RONDVRAAG: o EERSTE PUNT VAN DE RONDVRAAG KORT SAMENGEVAT o TWEEDE PUNT IDEM o ENZ] [ACTIELIJST] [EVENTUEEL: ONDERWERPEN VOLGENDE VERGADERING] [SLUITING]

18 OFFERTEAANVRAAG [AANHEF] [ALINEA 1: INLEIDING] [ALINEA 2: AANVRAAG MET SPECIFICATIES] [ALINEA 3: EVENTUELE RANDVOORWAARDEN] [ALINEA 4: GEWENSTE REACTIE] [AFSLUITING] [GROET EN ONDERTEKENING]

19 ONDERZOEKSVERSLAG VOORBLAD: [TITEL] [EVENTUEEL: ONDERTITEL TER VERDUIDELIJKING] [EVENTUEEL: NAAM VAN DE ORGANISATIE] [NAAM VAN DE AUTEUR(S)] PLAATS EN DATUM VAN VERSCHIJNEN BINNENWERK: [EVENTUEEL: VOORWOORD] [SAMENVATTING (MAG EVENTUEEL OOK ACHTERAAN)] INLEIDING: o [AANLEIDING o ACHTERGROND/CONTEXT o ONDERZOEK o ONDERZOEKSDOEL o EVENTUELE BEPERKINGEN, UITGANGSPUNTEN ENZ] [METHODEN EN TECHNIEKEN] [BESCHRIJVING VAN HET ONDERZOEKSVERLOOP] [ONDERZOEKSRESULTATEN]

20 [CONCLUSIE] [SAMENVATTING] [BRONNENOVERZICHT] [EVENTUEEL: BIJLAGEN]

21 PERSBERICHT PERSBERICHT [PLAATS EN DATUM] [KOP] [EVENTUEEL: VERDUIDELIJKENDE SUBKOP] [ALINEA 1, LEAD: BEANTWOORDT TEN MINSTE 2 W- VRAGEN] [ALINEA 2 EN VERDER: TOELICHTING] [ALINEA X: ACHTERGRONDINFORMATIE] NOOT VOOR DE REDACTIE: o [CONTACTPERSOON INCL CONTACTGEGEVENS] o [EVENTUEEL VERMELDING BEELDMATERIAAL]

22 SOLLICITATIEBRIEF [NAAM EN CONTACTGEGEVENS GEADRESSEERDE] [NAAM EN CONTACTGEGEVENS AFZENDER] [PLAATS EN DATUM] BETREFT: [AANHEF] [ALINEA 1: AANLEIDING VOOR DE SOLLICITATIE] [ALINEA 2: PERSOONLIJKE INFORMATIE] [ALINEA 3: MOTIVATIE] [ALINEA 4: BENOEMEN EN TOELICHTEN KWALITEITEN] [AFSLUITING] [GROET EN ONDERTEKENING] BIJLAGE: CV

23 SPEECH [OPENEN: AANDACHT VAN PUBLIEK TREKKEN] [INFORMEREN: ONDERWERP INTRODUCEREN, NOODZAKELIJKE ACHTERGRONDINFORMATIE GEVEN] [ARGUMENTEREN: PUNT NOEMEN WAAR HET OM GAAT, ARGUMENTATIE/TOELICHTING GEVEN] [HERHALEN: BELANGRIJKSTE PUNTEN KORT NOEMEN] [AFSLUITEN: UITSMIJTER]

24 TELEFOONNOTITIE [DATUM] [AANHEF] [TIJD] [NAAM BELLER] [BEDRIJFSNAAM] [TELEFOONNUMMER VOOR TERUGBELLEN] [KORTE SAMENVATTING TELEFOONGESPREK] [INSTRUCTIES] [NAAM AFZENDER]

25 UITNODIGING [TITEL OF BETREFTREGEL] [AANHEF] [ALINEA 1: UITNODIGING EN ACHTERGRONDINFORMATIE] [ALINEA 2: PRAKTISCHE DETAILS] [ALINEA 3: HET PROGRAMMA] [AFSLUITING: HARTELIJKE ZIN] [CONTACTGEGEVENS AFZENDER] [EVENTUEEL R.S.V.P.] [EVENTUEEL BIJLAGEN ZOALS PROGRAMMA, ROUTEBESCHRIJVING, ENZ]

26 VACATURETEKST [EVENTUEEL: LOGO] [INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE] [KOPREGEL: FUNCTIENAAM] [FUNCTIEOMSCHRIJVING] [FUNCTIE-EISEN] [EVENTUEEL: FUNCTIEPROFIEL] [SALARISINDICATIE] [EVENTUELE BIJZONDERHEDEN] [CONTACTINFORMATIE VOOR MEER INFORMATIE] [CONTACTINFORMATIE VOOR SOLLICITATIE]

27 ZAKELIJKE BRIEF [NAAM EN CONTACTGEGEVENS GEADRESSEERDE] NAAM EN CONTACTGEGEVENS AFZENDER] [PLAATS EN DATUM] [BETREFT:] [AANHEF] [ALINEA 1: INLEIDING] [ALINEA 2: KERN] [ALINEA 3: TOELICHTING] [ALINEA 4: VERZOEK OF VOORSTEL VOLGENDE STAP] [AFSLUITING] [GROET EN ONDERTEKENING]

OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN


OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN Persbericht Een persbericht is een prachtige vorm van free publicity. Het gericht sturen van persberichten kan een flinke publicitaire waarde hebben. Daarbij kan dit soort

Een betoog is een tekst waarmee je als schrijver de lezer wilt overtuigen van jouw standpunt.


Aantekening door Ilse 796 woorden 12 oktober 2017 8 2 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Nieuw Nederlands Nederlands Schrijfvaardigheid – Ilse Hielkema Betoog Een betoog is een tekst waarmee je als

Tips voor het schrijven van een goed persbericht


Tips voor het schrijven van een goed persbericht Aan een persbericht zijn voor- en nadelen verbonden. Om met het belangrijkste nadeel te beginnen. Een groot deel van alle persberichten verdwijnt in de

eerst een voorbeeld van een tekst die niet zo geslaagd is en leggen uit wat er is


Inleiding hun schrijfwerk. Maar niet iedereen heeft de tijd of de gelegenheid om een trai ning te volgen. Voor die mensen en voor cursisten die alles nog eens willen eerst een voorbeeld van een tekst die

Inleiding 17. Hoofdstuk 1 Zakelijk schrijven de basis 24. Competenties 24 Leerdoelen 24


Inhoudsopgave Inleiding 17 Module 1 Zakelijk schrijven 23 Hoofdstuk 1 Zakelijk schrijven de basis 24 Competenties 24 Leerdoelen 24 1.1 Kwaliteit en klantverwachtingen 26 1 Non-kwaliteit 26 2 Minimale kwaliteit

Samenvatting Nederlands Lezen Hoofdstuk 1, 2 en 3


Samenvatting Nederlands Lezen Hoofdstuk 1, 2 en 3 Samenvatting door E. 951 woorden 24 november 2012 5,5 4 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Nieuw Nederlands NEDERLANDS LEZEN H1 1: Leesstrategieën

Samenvatting Nederlands Hoofdstuk 1t/m 4 cursus lezen


Samenvatting Nederlands Hoofdstuk 1t/m 4 cursus lezen Samenvatting door een scholier 918 woorden 9 jaar geleden 6,5 148 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Nieuw Nederlands Nieuw Nederlands 4 Havo hoofdstuk

Samenvatting Nederlands Cursus lezen en schrijven(h1)


Samenvatting Nederlands Cursus lezen en schrijven(h1) Samenvatting door V. 1312 woorden 4 januari 2013 6,7 9 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Nieuw Nederlands Cursus lezen Hoofdstuk 1: De verschillende

In een sollicitatiebrief zijn drie gedeelten te onderscheiden: 1. De inleiding 2. Het middenstuk 3. De afsluiting


Het doel van de sollicitatiebrief is uitgenodigd te worden voor een gesprek. De brief (van brevis wat kort betekent) moet daarom informatief zijn en de belangstelling opwekken van de selecteur om nader

Oriënterend lezen. Globaal lezen. Intensief lezen. Zoekend leen. Kritisch lezen. Studerend lezen


Samenvatting Nederlands leesvaardigheid 1 en 2 en argumenteren katern Lezen hoofdstuk 1 Leesstrategieën Manieren van heten leesstrategieën Leesdoel Leesstrategie Aanpak vaststellen Snel bepalen of een

Lesbrief: Inkopen op kantoor Thema: Wat is er?


Lesbrief: Inkopen op kantoor Thema: Wat is er? Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Veel bedrijven hebben een administratieve afdeling. Mensen die op zo n afdeling

Leesvaardigheid H1.1 Leesstrategieën


Samenvatting door F. 808 woorden 9 januari 2016 8,2 20 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Nieuw Nederlands Leesvaardigheid H1 Leesstrategieën Leesdoel Lees-Strategie Aanpak Bekijk een boek: Onderwerp

Samenvatting Nederlands Hoofdstuk 1 t/m 5, paragraaf 1, 2, 3


Samenvatting Nederlands Hoofdstuk 1 t/m 5, paragraaf 1, 2, 3 Samenvatting door een scholier 1653 woorden 13 februari 2011 6 16 keer beoordeeld Vak Nederlands Samenvatting H1,2,3,4,5 paragraaf 1,2,(3) Schrijfdoelen

VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 2


VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 2 Voorbeeld van een zakelijke brief: Eigen naam Adres Postcode en plaats Zoektocht T.a.v. de heer Victor Brent Adres Postcode en plaats Geachte heer Brent, Plaats,

Jullie onderzoeksverslag bestaat uit 9 vaste onderdelen. 2. Een inhoudsopgave. Let op, op het voorblad staat geen paginanummer.


Wat moet er in een onderzoeksverslag? Jullie onderzoeksverslag bestaat uit 9 vaste onderdelen. Die zijn hieronder beschreven. Na de beschrijving zie je een voorbeeld met uitleg. 1. Een voorblad met De

Handleiding Sollicitatiebrief


Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

District Trainings Dag 11 april 2015. Het schrijven van een Persbericht. Presentatie door Christine Barnhard


District Trainings Dag 11 april 2015 Het schrijven van een Persbericht Presentatie door Christine Barnhard Free Publicity Voor niets je nieuws via de krant, omroep of magazines verspreiden is een goede

Sollicitatiebrief. De 10 Stappen. Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk!


Sollicitatiebrief De 10 Stappen Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk! Sollicitatiebrief: De 10 Stappen! Dit stappenplan is bestemd voor iedereen die opzoek is naar een betaalde baan/stageplek en wil

Opdracht Nederlands Verslag leggen en interpreteren


Opdracht Nederlands Verslag leggen en interpr Opdracht door een scholier 778 woorden 8 maart 2005 3 17 keer beoordeeld Vak Nederlands Verslag leggen en Interpr Opdr. 1 1. – Het taalgebruik – Bronnen van

Studie en Loopbaan Wiskunde 2011


Studie en Loopbaan Wiskunde 2011 college 5 Programma College 5: 1 e uur: – Informatief interview Martijn Zaal (promovendus) – Bespreken sollicitatiebrieven en CV s 2e uur: – Presentatie Mirjam Boer (Sogyo)

Zakelijke correspondentie


– Aanhef Geachte heer President Geachte heer President Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Geachte heer Formeel, mannelijke geadresseerde, naam

VMBO-T / Nederlands / 2010 / tijdvak 2


VMBO-T / Nederlands / 2010 / tijdvak 2 Voorbeeld van een zakelijke brief: Eigen naam Adres Postcode en plaats Naam geadresseerde Adres Postcode en plaats Geachte leden van de oudervereniging, Plaats, Datum

Handleiding voor het schrijven van een. Persbericht.


Handleiding voor het schrijven van een Persbericht www.avvn.nl Het belang van persvoorlichting voor volkstuinverenigingen Volkstuinieren is onverminderd populair, dat getuigen alleen al de -soms forsewachtlijsten

Solliciteren, een vak apart. De Sollicitatiebrief


De Sollicitatiebrief Vacatures en brieven schrijven Als je een passende vacature tegenkomt is het belang rijk de juiste brief te schrijven. Dit vergt ook voorwerk, zoals: wat weet je van het bedrijf, hun

Toolkit Koningsmatch 2019


Toolkit Koningsmatch 2019 versie: 15 februari 2019 Tips & tricks Koningsmatch Vrijdag 12 april Wat leuk dat jij met jouw sportvereniging een Koningsmatch hebt gemaakt of wilt maken met een basisschool

Bij het schrijven van een brief houd je net als bij andere schrijfopdrachten altijd rekening met je doel en je publiek.


Theorie zakelijke brief I I. Algemene opmerkingen vooraf Bij het schrijven van een brief houd je net als bij andere schrijfopdrachten altijd rekening met je doel en je publiek. Bij de brief onderscheiden

Het informatieve doel: Een zender verstrekt gegevens over een gebeurtenis of situatie. Hij onthoudt zich van een eigen beoordeling van die gegevens.


Samenvatting door een scholier 944 woorden 11 januari 2004 6,1 29 keer beoordeeld Vak Nederlands Nederlands Module 3 A4 Functies van een inleiding: aandacht trekken onderwerp aankondigen Aandachttrekken:

Verslag : Vergadering Ouderraad KSH Datum : 17 oktober 2017 Aanwezig : Joyce van Dijk Sandra Maerten


Verslag : Vergadering Ouderraad KSH Datum : 17 oktober 2017 Aanwezig : Joyce van Dijk Sandra Maerten Seb Goezinnen Hans Nijhuis (voorzitter) Hallegraeff (namens het team) Mascha van Trier Angelique Hogeveen

Kinderen leren schrijven. www.taalvorming.nl


Kinderen leren schrijven www.taalvorming.nl Uitgangspunten van taalvorming Taalvorming is een lang bestaande werkwijze die je ook kunt zien als schrijfdidactiek werken vanuit eigen ervaringen samenhang

Handleiding IVN CMS Een praktische handleiding voor gebruikers in de provincie


[Geef hier de samenvatting van het document op. De samenvatting is een korte beschrijving van de inhoud van het document. Geef hier de samenvatting van het document op. De samenvatting is een korte beschrijving

ADR INTERNATIONAL REGISTER CERTIFICATION & REGISTRATION FOR ARBITRATORS, CONFLICTCOACHES & MEDIATORS


KERNGEGEVENS Document type: Onderwerp: Versie nummer: 2 Versie datum: Juli 2013 INHOUDSOPGAVE Modeldocument – Nederlands Uitnodigingsbrief, agenda, notulen, besluitenlijsten en actiepuntenlijsten voor

1. Verschijningstabel en sluitdata Pagina 2. 2. Advertentiemogelijkheden, -formaten, en aanleverspecificaties Pagina 2


Laatst bijgewerkt 22 juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Verschijningstabel en sluitdata Pagina 2 2. Advertentiemogelijkheden, -formaten, en aanleverspecificaties Pagina 2 2.1. Vakblad Speelgoed en Hobby 2.1.1.

VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 1


VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 1 Voorbeeld van een brief: Eigen naam Adres Postcode en plaats Naam geadresseerde Adres Postcode en plaats Geachte heer De Vries, Plaats, Datum Mijn naam is Mike Louwman,

Verenigings-communicatie


1 / Verenigings-communicatie 5 mei 2009 Bocholt mario.knippenberg@vormingplus.be 2 / Weet wat je wil Wie wil je bereiken? Wat wil je hen vertellen? Hoe ga je dat doen? Wat mag het kosten? publiek product

GMR Actie- en besluitenlijst vergadering


GMR Actie- en besluitenlijst vergadering Datum: 14 december 2017 Aanwezig: Afwezig: Notulen: Abe Brouns (plv. voorzitter), Richard de Wilde, Chantal Pijls, Bram Schloesser, Melanie Verbeek Petra Ozek Daisy

DE SOLLICITATIEBRIEF. Fokke van der Wal


DE SOLLICITATIEBRIEF Fokke van der Wal MOGELIJKE EXAMENOPDRACHT, DE SOLLICITATIEBRIEF Je hebt waarschijnlijk de afgelopen jaren meerdere sollicitatiebrieven geschreven en op school is daar in de lessen

Communicatie rond een evenement: Publiciteit en media, het persbericht


Communicatie rond een evenement: Publiciteit en media, het persbericht Voordat je aan het persbericht zelf begint denk je na over: Voor wie is dit evenement bedoeld, wie wil ik aanspreken (doelgroep),

Communicatieplan FICE NL


Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Analyseformulier folder


Analyseformulier folder 1 Identificatie van de folder 1.1 zender: 1.2 titel 1 : 1.3 folderthema: 2 Communicatiesituatie 2.1 Omschrijf in maximaal 5 woorden zo exact mogelijk de doelgroep van de folder.

Sollicitatiebrief. Waarom een goede sollicitatiebrief?


Sollicitatiebrief Waarom een goede sollicitatiebrief? In de sollicitatiebrief geef je aan dat je in aanmerking wilt komen voor een baan bij een potentiële werkgever. Aangezien de sollicitatiebrief samen

NEDERLANDS SYLLABUS SCHRIJFVAARDIGHEID


NEDERLANDS SYLLABUS SCHRIJFVAARDIGHEID MAVO Theorie en voorbeelden van schrijfopdrachten Ciclo Avansa 2 Mavo 4 Inhoudsopgave 1. Envelop 2. Conventies formele brieven 3. Formele brieven: 1) De verzoekbrief

Profiel Professionele Taalvaardigheid


Profiel Professionele Taalvaardigheid PPT Het Profiel Professionele Taalvaardigheid omvat de taalvaardigheid die nodig is om professioneel in het Nederlands te functioneren en is in de eerste plaats gericht

Samenvatting Nederlands Hoofdstuk 3


Samenvatting Nederlands Hoofdstuk 3 Samenvatting door een scholier 802 woorden 14 februari 2004 5,4 39 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Topniveau 3.5 persuasieve teksten betoog beschouwing Bevat

Incassobureau Oost Nederland


Handleiding voorbeeldbrieven betalingsherinnering en aanmaning Onbetaalde factuur? Iedere ondernemer heeft wel eens met wanbetalers te maken. Het eerste wat u zelf kunt doen indien uw factuur niet wordt

Het belang van een LinkedIn profiel creëren


Het belang van een LinkedIn profiel creëren Of je nu een zakelijke betrekking hebt, ondernemer, student of werkzoekend bent, voor iedereen geldt dat een goed LinkedIn profiel heel belangrijk is. Het is

Schrijven – zakelijke brief vmbo-kgt12


Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 03 january 2018 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie https://maken.wikiwijs.nl/61677 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Wat kan ik na het 1 ste jaar? SPREKEN SCHRIJVEN LUISTEREN


Wat kan ik na het 1 ste jaar? Ik kan mezelf kort voorstellen: naam, woonplaats, beroep, Ik kan iemand op een eenvoudige maar correcte manier begroeten en afscheid nemen. Ik kan in een eenvoudig gesprek

EEN ZAKELIJKE BRIEF SCHRIJVEN NEDERLANDS


EEN ZAKELIJKE BRIEF SCHRIJVEN NEDERLANDS 0 WAAROM BELANGRIJK? Wanneer moet je een zakelijke brief schrijven? Best vaak. De zakelijke brief wordt veel gebruikt. Vooral als je iets wilt (organiseren) of

Samenvatting door Manou 656 woorden 24 mei keer beoordeeld. Nederlands. Samenvatting Nederlands leesvaardigheid.


Samenvatting door Manou 656 woorden 24 mei 2016 6 24 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Nieuw Nederlands Samenvatting Nederlands leesvaardigheid Leesvaardigheid Schrijfdoelen en Tekstsoorten Er zijn

onthouden. Schrijfdoelen Schrijfdoel Inhoud schrijfdoel Voorbeeld vermaakt door een leuk, spannen, aangrijpend of interessante tekst.


Nederlands Leesvaardigheid Leesstrategieën Oriënterend lezen Globaal lezen Intensief lezen Zoekend lezen Kritisch lezen Studerend lezen Om het onderwerp vast te stellen en te bepalen of de tekst bruikbaar

Profielscan. Jouw online eerste indruk! Waar ik vooral op let: Aan de slag


Profielscan Jouw online eerste indruk! Middels deze scan voorzie ik je met veel plezier van waardevolle informatie: een professionele en objectieve kijk op jouw LinkedIn profiel. Nadat je zelf al een en

Het onderzoeksverslag


Het onderzoeksverslag Rian Aarts & Kitty Leuverink Onderzoeksverslag (zie ook handboek blz. 306) Titel en Titelpagina Voorwoord Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding (ook wel: Aanleiding) Probleemstelling

Handleiding pers en publiciteit


Handleiding pers en publiciteit Voor partners van HartslagNu Het opzetten van een 6-minutenzone is een uniek project. Voor het slagen ervan is betrokkenheid van de inwoners van je gemeente heel belangrijk.

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften


Werkstuk of verslag de vormvoorschriften begeleider: (naam van de docent) het vak waarvoor je het verslag maakt naam en klas van de leerling schooljaar en datum van inleveren 2 Samenvatting Elk onderzoeksverslag

Wat is een CV? Wanneer gebruikt je een CV?


Wat is een CV? CV is een afkorting van Curriculum Vitae. Vrij vertaald vanuit het Latijn: ‘de loop van het leven’. Traditioneel bevat een CV een overzicht van persoonsgegevens, opleiding, werkervaring,

Erfgoed Gelderland. Workshop Persbenadering en Persberichten schrijven


Erfgoed Gelderland Workshop en Persberichten schrijven Welkom Wat gaan we doen? Zes stappen: 1. Perslijst aanmaken 2. Persbericht opzetten 3. Beeldgebruik 4. Mailopzet 5. Perscontacten opbouwen 6. Persvermeldingen

Handleiding Deze handleiding stelt u in staat om de voorbeeldbrieven op een effectieve wijze in het kader van uw debiteurenbeheer te gebruiken.


Handleiding voorbeeldbrieven betalingsherinnering en aanmaning Onbetaalde factuur? Iedere ondernemer heeft wel eens met wanbetalers te maken. Het eerste wat u zelf kunt doen indien uw factuur niet wordt

De theorie voor leesvaardigheid in de vorm van een stappenplan


De theorie voor leesvaardigheid in de vorm van een stappenplan 1. Globaal lezen a. Lees eerst altijd een tekst globaal. Dus: titel, inleiding, tussenkopjes, slot en bron. b. Denk na over het onderwerp,

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen


Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Datum: 15-09-2014 Tijd: 20:00 21:50 uur Locatie: teamkamer Aanwezig: Directie: Teamgeleding: Oudergeleding: Afwezig: Directie: Teamgeleding: Oudergeleding:

Incura Boekhouding: debiteurenbeheer


Incura Boekhouding: debiteurenbeheer Inleiding Ook al wil natuurlijk iedere ondernemer dat zijn klanten op tijd betalen, de werkelijkheid is helaas anders. Sommige klanten die de mogelijkheid hebben om

E- book: Orde op Zaken Stellen Zakelijke administratie


E- book: Orde op Zaken Stellen Zakelijke administratie Inhoud 1. Algemeen 2. Post ordenen, sorteren & opruimen 3. E-mail ordenen 4. Computerbestanden ordenen 5. Voorbeeld adressenlijst & telefoonlijst

Samenvatting Nederlands Hoofdstuk 2


Samenvatting Nederlands Hoofdstuk 2 Samenvatting door D. 1002 woorden 2 april 2014 6 3 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Nieuw Topniveau 3 Soorten publiek We kunnen 4 soorten publiek onderscheiden:

Handleiding voor opvolging


Handleiding voor opvolging Hoe verder na het ontvangen van een lead? Wanneer heeft u nu de grootste kans om een nieuwe klant binnen te halen? Juist, als deze zelf al interesse in uw bedrijf heeft getoond.

Notulen. Agenda. 1 Opening. 2 Notulen vergadering 9 mei Pagina 1 van 5


Notulen Datum: 13 juni 2017 Locatie: Oostdam te Goedereede Aanwezig: Desirée van Halewijn, William Tanis, Linda Hobbel, Adam van Heest, Afwezig: Erna de Jong Datum volgende vergadering: 6 september 2017


> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 6700AH4 Centrale Commissie Dierproeven Postbus 20401 2500 EK Den Haag www.zbo-ccd.nl 0900 28 000 28 (10 ct/min) Onze referentie Aanvraagnummer 1 Datum Betreft

ISK Leerlijn. Alfabetisering. Functioneel Lezen Alfa A


Streefdoelen Functioneel Lezen NT2 ISK Functioneel Lezen Alfa A Herkent verschillende soorten correspondentie en de eigen contactgegevens. Kan informatie over tijd, datum en / of prijs aanwijzen in een

Verslag : Vergadering Ouderraad KSH Datum : 12 september 2017 Aanwezig : Joyce van Dijk Mark Mees (rector) Hans Nijhuis (voorzitter)


Verslag : Vergadering Ouderraad KSH Datum : 12 september 2017 Aanwezig : Joyce van Dijk Mark Mees (rector) Daphny Paap Hans Nijhuis (voorzitter) Seb Goezinnen Mascha van Trier Monique Hallegraeff (namens

De wereld van pr!! Les 3! 20 januari 2017!!


De wereld van pr Les 3 20 januari 2017 Programma Een perslijst maken Hoe bereik je media/influencers? Uitleg over gebruik persberichten en pitches Opdrachten Perslijst Feedback opdrachten: Praktisch: deze

ANTI-SPAM REGLEMENT. Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde s.


ANTI-SPAM REGLEMENT Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails. MailPlus mag op geen enkele wijze ingezet worden voor het verzenden van ongevraagde bulk e-mail (ook wel

RECHTEN VAN DE SOLLICITANT


Niets uit deze uitgave mag worden verveeldvoudigd, in enigerlei vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever K.Brouwer, Groningen, 18 november 1997 _ RECHTEN VAN

Schrijf een goede betogende brief bij geschiedenis


Schrijf een goede betogende brief bij geschiedenis Een aantal aanwijzingen voor het aangeven van het historisch belang van een persoon of gebeurtenis. Betoog (uit Topniveau) Mening (standpunt) van de schrijver

Verslagen maken. Feenstra & Houter. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/75072


Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Feenstra & Houter 15 april 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/75072 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Netwerken vanuit je hart


LinkedIn Tips: Zorg voor een optimaal goed professioneel uitziend profiel Kies voor een duidelijke professionele foto Ben je op zoek naar werk? Laat dat duidelijk zien in je profiel door woorden te gebruiken

Verslag oudercommissie 12 juni 2014


Verslag oudercommissie 12 juni 2014 Metagegevens Leden (aanwezig) Ouder Ouder Ouder John Menge (voorzitter) Jolanda van Weeren (notulist) Monica da Silva Fabeiro (penningmeester) Leden (afwezig) Ouder

3 8-2-2010 concept Piketmelding HDJI aan de Staatssecretaris 4 8-2-2010 Piketmelding HDJI aan de Staatssecretaris


Alle stukken mbt Wob-verzoek over ontsnappingen/pogingen tot ontspnappingen JJI Den Hey-Acker 2010-2014 Nr Datum Onderwerp 2010 ontsnapping 5 februari 2012 1 5-2-2010 verslag incident 5 februari 2010 2

Ontdek beleef. het nieuwe INTRANET


& Ontdek beleef het nieuwe INTRANET Waarom? WE HEBBEN EEN NIEUW INTRANET WAAROM? Omdat we vinden dat jij centraal mag staan! Net als je collega s beschik je over een hoop kennis, ervaring en ideeën. Daar

Handleiding MijnEigenDossier


Handleiding MijnEigenDossier Inleiding Voor organisaties met vrijwilligersvacatures Het Vrijwilligerspunt ondersteunt organisatie in het vinden en behouden van vrijwilligers. Belangrijke service van de

Notulen Adviesgroep Centrum Eerbeek


1 Datum: Tijd: 20:00 21:30 uur Locatie: Tjark Riks, Eerbeek Vergadering: 7 Status verslag: Aanwezig: Rudi Theunissen (voorzitter), Justin Asma (Gemeente Brummen), Marcel Klos (Gemeente Brummen), Bas Assink

Notulen vergadering d.d. 18 februari Presentielijst. Agenda:


Notulen vergadering d.d. 18 februari 2015 ielijst Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter) Afwezig Martin Favié (voorzitter a.i.) Tineke Snel (vicevoorzitter) Tinka Nas (penningmeester) Kees Rol Inge

Beoordelingsformulier Gedeeltelijk openbaar 10 lid 2 sub b en 10 lid 2 sub g Wob


Document? Uitzonderinsgrond/beperking Wob Aanbesteding meldkamer Aankondiging gegunde opdracht 12 juli 2012 Beoordelingsformulier Gedeeltelijk openbaar 10 lid 2 sub b en 10 lid Bestek – algemeen deel Bestek

Schr jfwijzer. Versie: 1.0 // Datum: 8 oktober 2012. Praktische Richtlijnen voor brochures


Schr jfwijzer Versie: 1.0 // Datum: 8 oktober 2012 Praktische Richtlijnen voor brochures 1. Inleiding 3 2. Brochures 3 3. Controlevragen vooraf 3 4. Aanpak van wervend brochures 3 4.1 Toonzetting 3 4.1.1

F A C T U R A T I E. Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service


F A C T U R A T I E Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service Beuvink Advies en Service. Alles van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,

Algemeen Huisreglement MR Berkenschool. 27 januari 2014


Algemeen Huisreglement MR Berkenschool 27 januari 2014 1 Huishoudelijk reglement Artikel 31 van het reglement MR Berkenschool schrijft voor dat de MR, met inachtneming van de voorschriften uit het MR-reglement

Toegang tot uw e-mailberichten via internet


Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen…3 2 Veelgebruikte

De centrale plaats waar u uw klantportal kunt vinden is in onze TecDoc en/of Aldoc webshop waarvan u vast al gebruik maakt.


Gebruik Wilmink klantportal Uw nieuwe klantportal en de voordelen van deze portal Met ons nieuwe klantportal verwachten we u nog beter te kunnen ontzorgen door alle interacties die u met ons heeft op één

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 25 juni 2012


NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 25 juni 2012 Aanwezig Rol Inge Stassar Y Team Jolande Hondius N Team Coby Markerink Y Team Edwin Snel Y Ouder Cilia van Veen Y Ouder Cock v. Velthoven Y Ouder Financiële

Check je en brief


Check je e-mail en brief Check je e-mail en brief Tips en checklists voor betere e-mails en brieven Eric Tiggeler TWEEDE DRUK Omslagontwerp: Textcetera, Den Haag Opmaak binnenwerk: Villa Y, Henxel Eric

Examen VBO-MAVO-D. Nederlands, leesvaardigheid


Nederlands, leesvaardigheid Examen VBO-MAVO-D Voorbereidend Beroeps Onderwijs Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 11.00 uur 20 01 Vragenboekje Voor dit examen zijn

Opzoekboek Nederlands 2F


Voorwoord Voor je ligt het opzoekboek Nederlands. Dit boek is gemaakt voor leerlingen, deelnemers en docenten van Wellantcollege. Het eerste doel van het boek is om te helpen bij onderdelen die binnen

profielvak economie en ondernemen CSPE BB 2016 uitwerkbijlage


profielvak economie en ondernemen CSPE BB 2016 uitwerkbijlage Naam kandidaat Kandidaatnummer BP-1700-f-16-1-u 1 / 12 lees verder opdracht 3 artikelnummer artikelomschrijving brutoverkoopprijs 1278588 Samsung

Zakelijke correspondentie


– Aanhef Nederlands Koreaans Geachte heer President 친애하는사장님께, Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Geachte heer 관계자님께드립니다. Formeel, mannelijke geadresseerde,

Hier vertel je wat je hebt gedaan om informatie te vinden. Wat en waar gezocht? Wie geïnterviewd, enz.


Onderzoeksverslag Omslag en titelpagina Op het omslag staan in elk geval de titel van het onderzoek en de namen van de schrijvers. Op de titelpagina opnieuw de titel en de namen van de schrijvers. Nu uitgebreid

Van: STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED – BESTUUR Verslag. Vergadering dd om uur op het Stadhuis, Markt te Maastricht


Memo Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied SomENCI Agenda 2/2011 VERSIE 29 april 2011 Aan: J. Mans, C. van der Gugten, J. de Jong, A. Nuss, F. de Schepper Van: P. Mergelsberg C.c.: R. Pasma,

HANDLEIDING: REDACTIE MY.VUB


HANDLEIDING: REDACTIE MY.VUB HOE SCHRIJF IK EEN GOED NIEUWSBERICHT & EVENT? CONTACTPERSOON JASPER RAMAUT INFOPUNT STUDENTEN JASPER.RAMAUT@VUB.AC.BE 02/629.10.12 INHOUD Nieuws… 3 Titel… 3 Inleiding

op=op profiteer nu! sla je slag! geldig tot 9843 korting van 28 november t/m 13 december


profiteer nu op=op sla je slag geldig van 28 november t/m 13 december tot 9843 korting -26% Isato Tas 159,95 nu 119 jouw logo,25 & -1 0% op de gehele collectie van jouw bedrijf straatnaam 11 website.nl

CV en motivatiebrief. 1. Kop Curriculum Vitae, eventueel je naam


CV en motivatiebrief Hoe zorg je, dat je met jouw CV en brief wordt uitgenodigd voor een gesprek? Moeilijk te zeggen, want het aannemen van personeel is mensenwerk en iedereen kijkt anders naar dit soort

tip! in leerjaar 1, is nog weinig verschil; mavo mag deze samenvatting ook gebruiken


Boekverslag door Tmp_cox 1720 woorden 25 oktober 2012 5.8 259 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Nieuw Nederlands NIEUW NEDERLANDS; Samenvatting, (mavo), havo, vwo hoofdstuk 1 t/m 6 tip! in leerjaar

Lezen. Doelgroep Lezen. Omschrijving Lezen


Lezen Het programma is met name geschikt voor groepen waarin grote niveauverschillen bestaan en voor leerlingen die het gewone oefenen met teksten niet interessant meer vinden. Doelgroep Lezen Muiswerk

Bekijk hier meer informatie over dit onderwerp: titel en ondertitel

Je bekijkt berichtonderwerp: [Top] 40 ADVIESRAPPORT VOORBLAD [TITEL] [ONDERTITEL TER VERDUIDELIJKING] [NAAM AUTEUR, EVENTUEEL OOK NAAM ORGANISATIE] [PLAATS EN DATUM VAN PUBLICATIE]. De meest complete informatie die door Dtcbuiding.com voor jou is samengesteld.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *