Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 111 Herhaling Examenstof M&O

[Top] 111 Herhaling Examenstof M&O

U bekijkt het onderwerpartikel [Top] 111 Herhaling Examenstof M&O dat door ons is samengesteld uit vele bronnen op internet.

Economie in 5 minuten; Rechtsvormen [EXAMENTRAINING]
Economie in 5 minuten; Rechtsvormen [EXAMENTRAINING]

Download de presentatie

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1
Herhaling Examenstof M&O
Domein C Financiering van activiteiten

2
Hst 9 Rechtsvormen Rechtspersoon Vs natuurlijk persoon
Soorten organisaties Commerciële/niet commerciële bedrijven Financiering van niet commerciële bedrijven. Proeftoetsje

3
De juridische/wettelijke vorm van de organisatie.
Hst 9 Rechtsvormen Rechtsvormen De juridische/wettelijke vorm van de organisatie. Natuurlijke personen Eenmanszaak, VOF Geen juridische status Eigenaar is privé aansprakelijk Onderneming heeft geen eigen rechten, plichten, bezittingen en schulden. Eigen rechtspersonen BV, NV Stichting, vereniging Onderneming heeft eigen rechten, plichten, bezittingen en schulden. Eigenaren lopen alleen over het eigen ingebrachte vermogen risico.

4
Hst 9 Rechtsvormen Commerciële rechtsvormen Eenmanszaak
Vennootschap onder firma Commanditaire vennootschap Maatschap Besloten vennootschap Naamloze vennootschap

5
Hst 9 Rechtsvormen Eenmanszaak Vennootschap onder firma
Geen rechtspersoonlijkheid 1 eigenaar die de leiding heeft en vermogen inbrengt. Privé aansprakelijk Vennootschap onder firma Eenmanszaak, met 2 of meer personen die gezamenlijk een bedrijf uitoefenen. Voordelen: specialisatie, financiering, continuïteit Winstverdeling naar ingebracht vermogen of vastgelegd in een notariële akte.

6
Hst 9 Rechtsvormen Besloten vennootschap Naamloze vennootschap
Eigen rechtspersoon. Eigen vermogen bestaat uit aandelen Aandelen staan op naam en zijn niet zomaar vrij verhandelbaar. Naamloze vennootschap BV, alleen: aandelen aan toonder (dus niet op naam). Aandelen zijn vrij verhandelbaar op de beurs

7
Hst 9 Rechtsvormen Algemene kenmerken NV en BV
Algemene vergadering van aandeelhouders is het hoogste orgaan (lees: is de baas) Directie heeft de dagelijkse leiding Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directie. Ieder jaar moet een jaarrekening bij de KVK gedeponeerd worden. Alle grote NV/BV moeten de jaarrekening laten controleren door een accountant.

8
Hst 9 Rechtsvormen Niet Commerciële organisaties. Vereniging Stichting
Formele, informele Stichting (BV/NV, bijvoorbeeld omroepen)

9
Hst 9 Rechtsvormen Vereniging
2 of meer personen willen een bepaald niet-commercieel doel verwezenlijken. Doel en regels staan in de statuten. Leden zijn de baas Leden kiezen het bestuur. Voorzitter Penningmeester Secretaris Winst mag niet uitgekeerd worden. Informele (v. met beperkte rechtsbevoegdheid), bestuurders wel aansprakelijk.

10
Hst 9 Rechtsvormen Stichting Eigen rechtspersoon. Doel zijn idealen.
Rechtspersoon zonder leden. Bestaat uit een bestuur. Bestuur kiest zichzelf. Winst mag niet uitgekeerd worden

11
Hst 9 Rechtsvormen Financiering niet-commerciële bedrijven
Budgetfinanciering Waterschappen Lumpsumfinanciering Scholen Subsidies Bibliotheek, musea Leningen Contributies Giften

12
Wat verstaan we onder de rechtsvorm van een organisatie?
A. De vennootschap onder firma, de besloten vennootschap, de naamloze vennootschap, de vereniging, de stichting. B. De juridische vorm die aan een organisatie is gegeven. C. De vraag of we te maken hebben met een eenmanszaak of met een vennootschap onder firma. D. Het antwoord op de vraag of een organisatie handelt via natuurlijke personen of via rechtspersonen. B

13
D Welke bewering is juist?
I De vraag wie uiteindelijk aansprakelijk is voor de verplichtingen van een organisatie (onderneming) staat los van de rechtsvorm van de organisatie. II De zeggenschap in een organisatie (onderneming) ligt altijd bij de leiding van de organisatie en wordt dan ook niet bepaald door de rechtsvorm van de organisatie. A. Alleen bewering I is juist. B. Alleen bewering II is juist. C. Beide beweringen zijn juist. D. Beide beweringen zijn onjuist. D

14
Waarom is het voor eenmanszaken – in vergelijking tot de
Waarom is het voor eenmanszaken – in vergelijking tot de meeste andere rechtsvormen – vaak moeilijker om geld te lenen? A. Alleen bv’s en nv’s kunnen gemakkelijk geld lenen. B. De gang van zaken in de onderneming is sterk verbonden met de persoon van de ondernemer. C. Eenmanszaken kennen geen scheiding tussen zakelijk vermogen en privévermogen. D. Schuldeisers willen zekerheden ten aanzien van de betaling van rente en aflossing, die kunnen alleen bv’s en nv’s geven. B

15
Bij een vennootschap onder firma is het vennootschappelijk vermogen afgescheiden van het privévermogen van de vennoten. Welke consequentie heeft dit voor de schuldeisers van de vennootschap? A. De schuldeisers hebben de zekerheid dat hun vorderingen op tijd worden betaald, omdat het vennootschappelijk vermogen als zekerheid dient voor het voldoen van de schuld. B. De schuldeisers hebben de zekerheid dat hun vorderingen op tijd worden betaald, omdat banken niet zullen aarzelen de vennootschap krediet te verlenen. C. Geen, omdat schuldeisers hun vorderingen kunnen verhalen op het totale vermogen van de vennoten. D. Geen, omdat schuldeisers alle vennoten tegelijk met hun hele zakelijk vermogen kunnen aanspreken voor het voldoen van de schuld. C

16
Ed, Frans en Kees zijn firmanten van de vennootschap onder firma ‘Het zwarte goud’. De firmanten zijn het op een bepaald moment niet eens over de aansprakelijkheid. Ed stelt: ‘Kees doet het meeste werk, hij is dus alleen aansprakelijk’. Frans stelt: ‘Samen uit, samen thuis. Ieder voor een derde aansprakelijk’. Kees stelt: ‘Vergeet het maar, we zijn alle drie voor 100% aansprakelijk’. Wie heeft gelijk? A. Kees B. Frans C. Ed D. geen van drieën A

17
B Wie benoemt of ontslaat de bestuurder van een nv of een bv?
A. de Algemene Vergadering van Aandeelhouders B. de Algemene Vergadering van Aandeelhouders of de Raad van Commissarissen C. de overige directieleden D. de Raad van Commissarissen B

18
B Wat is het hoogste orgaan in een vereniging? Verklaar je antwoord.
A. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders, omdat zij de jaarrekening vaststelt. B. De ledenvergadering, omdat zij het bestuur benoemt en ontslaat. C. Het bestuur, omdat het de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigt. D. De Raad van Commissarissen, omdat hij het bestuur benoemt en ontslaat. B

19
D Nieuwe bestuursleden van een stichting worden benoemd door
A. de ledenvergadering. B. de rechter. C. de Raad van Commissarissen. D. het zittende bestuur. D

20
Enkele ouders richten een kinderdagverblijf op
Enkele ouders richten een kinderdagverblijf op. Samen vormen ze het bestuur. Als er een nieuw bestuurslid nodig is, zoeken ze zelf iemand en benoemen hem of haar. Van het geld dat alle ouders betalen, wordt nieuw speelgoed gekocht. Een notaris heeft de oprichtingsakte gemaakt. Ze staan ingeschreven in het desbetreffende register bij de Kamer van Koophandel. Is dit kinderdagverblijf een vereniging of een stichting en waaruit blijkt dit? Dit kinderdagverblijf is een A. stichting, omdat het bestuur zichzelf aanvult. B. stichting, omdat het kinderdagverblijf een goed doel heeft. C. vereniging, omdat het bestuur zichzelf aanvult. D. vereniging, omdat het kinderdagverblijf een goed doel heeft. A

21
Van een onderneming is het volgende bekend.
1. Het eigen vermogen is door één of meer personen bijeengebracht. Deze personen hebben geen eigendomsrecht meer op dit vermogen. 2. De onderneming is aansprakelijk voor de gehele schuld. 3. De winst moet worden gebruikt voor de doelstelling waarvoor de onderneming is opgericht en mag in geen geval worden uitgekeerd aan oprichters en/of bestuurders. 4. De zeggenschap ligt bij het bestuur. Welke juridische vorm heeft deze onderneming ? Stichting

22
Moet ik dit hst nog leren voor het examen?
A Nee, ik heb dit alles altijd al geweten. B Nee, vanwege onze superdocent is alles heel duidelijk geworden. C Ja, natuurlijk lees ik dit hst nog een keertje door voor het examen. D Ja, ik ga dit Hst iedere week voor het slapen gaan nog even bestuderen.

Verwante presentaties

© 2023 SlidePlayer.nl Inc.
All rights reserved.

Bekijk hier meer informatie over dit onderwerp: wat is rechtsvorm

Je bekijkt berichtonderwerp: [Top] 111 Herhaling Examenstof M&O. De meest complete informatie die door Dtcbuiding voor jou is samengesteld.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *