Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 102 Klachtenbrief afsluiten

[Top] 102 Klachtenbrief afsluiten

U bekijkt het onderwerpartikel [Top] 102 Klachtenbrief afsluiten dat door ons is samengesteld uit vele bronnen op internet.

Afsluiting zakelijke mail of brief
Afsluiting zakelijke mail of brief

Klachtenbrief afsluiten, hoe sluit je een
klachtenbrief af, voorbeeldzinnen om een klachtenbrief af te sluiten,
Nederlands en Engels, gratis voorbeeld templates.

Bekijk alle BRIEF TEMPLATES uit deze categorie. Of bekijk alle voorbeeld klachtenbrieven op Carla’s Templates.

Een klachtenbrief wordt op dezelfde wijze afgesloten als een standaard zakelijke brief. In de laatste alinea van je brief kan je nog een verzoek plaatsen (bijvoorbeeld dat je verzoekt tot een bepaalde actie, of uitsluitend een reactie op je brief) en daarna volgt de standaard afsluiting:

Met vriendelijke groeten,

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]

In plaats van “Met vriendelijke groeten,” kan je kiezen voor een andere afsluiting, hieronder staan enkele voorbeelden:

Met vriendelijke groet,

Vriendelijke groet,

Hoogachtend,

De laatste afsluiting is een meer zakelijke en afstandelijke toon. Wanneer er nog geen conflict is, zal ik altijd kiezen voor een vriendelijke afsluiting.

Als je een reactie verwacht op je klacht dan kan je dat in je afsluiting vermelden. Voorbeeldzinnen zijn in dat geval:

Graag ontvang ik van u een reactie op mijn klacht binnen 3 weken na dagtekening van mijn klachtenbrief.

In reactie op mijn klacht ontvang ik graag van u een reactie binnen een redelijke termijn, echter uiterlijk 3 weken na dagtekening van deze brief.

Als je een gerichte actie verwacht van de ontvanger van je brief, dan kan je dat ook vermelden. Bijvoorbeeld dat je restitutie wenst voor een miskoop, of dat je wil dat er iets wordt doorgevoerd. Hierbij een aantal voorbeeldzinnen klachtenbrief afsluiten:

Aangezien u heeft aangegeven dat [PRODUCT] niet kan worden gerepareerd en dat u geen vervangend product aan kunt bieden, verwacht ik volledige restitutie van het aankoopbedrag van [BEDRAG]. Graag ontvang ik het bedrag uiterlijk binnen 3 weken na dagtekening gestort op mijn rekening [IBAN NUMMER] t.n.v. [NAAM REKENINGHOUDER].

Graag ontvang ik van u een bevestiging van een vermindering van [BEDRAG] op mijn aankoop, welke verrekend wordt met de openstaande factuur. Na ontvangst van de creditnota, zal ik het restantbedrag per ommegaande aan u voldoen.

Graag ontvang ik van u een bevestiging dat mijn klacht in behandeling is genomen en hoor ik op korte termijn welke acties u zult ondernemen.

[PLAATS], [DATUM]

Betreft: [ONDERWERP: KLACHTENBRIEF ADVOCAAT]

Geachte heer of mevrouw,

Hierbij dien ik een klacht in naar aanleiding van [BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE KLACHT VOOR DE ADVOCAAT]. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat er naar jouw idee sprake is van belangenverstrengeling.

Ik dien de klacht in omdat [GA DIEPER IN OP DE KLACHT]. Geef als er sprake is van belangenverstrengeling duidelijk aan waarom dit het geval is en welke partijen daarbij betrokken zijn. In de bijlage heb ik de correspondentie met [NAAM ADVOCAAT] toegevoegd, waarin ik mijn zorgen voor belangenverstrengeling heb gemeld.

Graag ontvang ik zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken na dagtekening, een reactie van u op mijn klacht.

Met vriendelijke groeten,

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]

Elke brief Template heeft de standaard opbouw. Bekijk hieronder de verschillende onderdelen van een bezwaarschrift.

1. NAW GEGEVENS AFZENDER

[NAAM AFZENDER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]

2. NAW GEGEVENS ONTVANGER

[NAAM ONTVANGER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]

3. PLAATS EN DATUM

Bijvoorbeeld: Den Haag, 00-00-0000 OF Den Haag, 1 januari 0000

De plaatsnaam begin je altijd met een hoofdletter. Verder kan je de keuze maken om de datum in cijfers uit te drukken, of om de maand voluit te schrijven (waarbij de eerste letter van de maand altijd een kleine letter is).

4. ONDERWERP

Hier geef je het onderwerp van de brief, bijvoorbeeld een referentienummer, of een verwijzing naar eerder contact. Je kunt hier bijvoorbeeld vermelden [bezwaar servicekosten factuur 0000]

5. AANHEF

Voor wanneer de naam en het geslacht van de ontvanger niet bekend is, wordt het meest gebruik van de aanhef:

Geachte heer/ mevrouw,

Andere opties zijn:

Geachte heer mevrouw (achternaam)

Geachte heer (voorletter, achternaam)

Geachte drs. (voorletter, achternaam)

Wanneer je een niet al te formele brief stuurt, kan je als aanhef Beste (gevolgd door de voornaam, of gevolgd door meneer/ mevrouw Achternaam gebruiken.

Er zijn nog andere mogelijkheden voor de aanhef, maar we hebben een aantal gebruikelijke voor je op een rijtje gezet.

6. EERSTE ALINEA

In de eerste alinea geef je een inleiding waarin je kort vertelt waar de brief over gaat. In dit geval dat je bezwaar maakt. Voorbeeld zinnen zijn:

Middels deze brief maakt ik bezwaar tegen [OMSCHRIJVING BEZWAAR]

Naar aanleiding van uw aankondiging van de huurverhoging, maak ik hierbij bezwaar tegen [OMSCHRIJVING BEZWAAR]

Op [DATUM] heeft u een boete gestuurd met referentienummer [NUMMER]. Tegen deze boete teken ik bezwaar aan.

Op [DATUM] heeft u mij een officiële waarschuwing gegeven waartegen ik hierbij bezwaar aanteken.

Hierbij maak ik bezwaar tegen [OMSCHRIJVING BEZWAAR]

Naar aanleiding van ons telefonisch contact d.d. [DATUM] maak ik hierbij bezwaar tegen [OMSCHRIJVING BEZWAAR]

7. TWEEDE ALINEA EN VERVOLG INHOUD

In de 2e alinea ga je dieper in op je onderwerp, eventueel verdeeld in meerdere alinea’s. Geef een duidelijke omschrijving van hetgeen je bezwaar tegen maakt. Het is van belang om eerst uit te zoeken in hoeverre uw bezwaar gegrond is. Twijfelt u hierover, schakel dan deskundige hulp in.

Als je bezwaar maakt op basis van je rechten, verwijs dan naar de wetteksten die er betrekking op hebben. Zorg er altijd voor dat je emoties buiten wege laat en dat je professioneel, helder en kort en bondig je bezwaar op papier zet.

8. AFSLUITING

De afsluiting van de brief bestaat uit een afsluitende zin en een groet, bijvoorbeeld: Met vriendelijke groet. Bij formelere brieven wordt “Hoogachtend” gebruikt.

Als afsluitende zin kan je een bepaalde termijn stellen waarbinnen je een reactie wil ontvangen, of je kan al een vervolg voorstellen. Geef ook duidelijk aan wie de contactpersoon is en hoe deze contactpersoon te bereiken is.

9. ONDERTEKENING

De ondertekening van de brief bestaat uit de naam en de handtekening. Bij een digitale brief kan je er ook voor kiezen om een digitale handtekening te gebruiken.

10. BIJLAGEN

Voeg je bijlage(n) toe aan je brief? In dat geval zet je onderaan de brief dat er bijlage(n) aan toegevoegd zijn, met de naam van de bijlage(n).

Het verschil in de afsluiting van een Nederlandse klachtenbrief en een Engelse klachtenbrief, is dat er in de Nederlandse brief over het algemeen “Met vriendelijke groet” wordt gebruikt, maar in het Engels de regels op dat gebied iets anders zijn.

In de Engelse brief wordt gebruik gemaakt van “Yours sincerely,” wanneer je de naam van de ontvanger van de brief kent. Dus begin je met “Dear Mr. Johnson,”, dan sluit je de brief af met “Yours sincerely,”.

Yours sincerely,

Handtekening

Naam

Wanneer je de naam van de geadresseerde niet kent, dan sluit je bij een Engelse klachtenbrief af met “Yours faithfully,”. Dus als je de brief begint met “Dear Sir/Madam,”, dan sluit je de brief af met

Yours faithfully,

Handtekening

Naam

I trust this is not the way you wish to conduct – this is my first complaint in years doing business with you- so I trust you will offer me a good solution. I look forward to hearing from you soon.

I trust that you will come up with the right solution to my problem and I look forward hearing from you.

I request a full refund of [BEDRAG] on my bank account [IBAN NUMMER] within [AANTAL] days.

I look forward to your reply and resolution for my complaint before [DATUM]. If you need any further information- please contact me at [EMAILADRES EN/OF TELEFOONNUMMER].

As this is an urgent matter to me- please contact me before [DATUM] with a resolution to my problem.

Op Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv’s en nog veel meer. Bij de categorie BRIEVEN vind je naast Templates ook informatie over het opstellen van een Nederlandse brief, de afsluiting van een brief, tips om de perfecte brief op te stellen en nog veel meer. Bekijk al onze Brief Templates.

Bekijk nog meer voorbeelden voor het afsluiten van je brief op onze collega website: topvoorbeelden.com.

Bekijk hier meer informatie over dit onderwerp: afsluitende zinnen mail

Je bekijkt berichtonderwerp: [Top] 102 Klachtenbrief afsluiten. De meest complete informatie die door Dtcbuiding.com voor jou is samengesteld.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *